ROT-avdrag

Nya regler from 160101 detta gäller dock inte alla ombyggnader eller renoveringar så titta själv på skatteverkets hemsida vad som gäller i ert fall.